Nasz zespół

Kancelaria Adwokacka „Szymański & Kornalewicz” to zespół doświadczonych adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników – absolwentów najlepszych polskich uczelni, specjalistów z różnych dziedzin prawa.
Adwokat

Krzysztof Seweryn Szymański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wieloletni Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Obrońca w wielu głośnych sprawach karnych przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze i Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. Wykładowca i egzaminator w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym". W latach 2007 - 2011 Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego w tym spółek publicznych.

Specjalista w zakresie:

 • prawa karnego
 • prawa cywilnego, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych i praw autorskich
 • prawa handlowego
 • prawa rodzinnego

Tel. 602 329 214

Adwokat

Robert Kornalewicz

Urodził się w 1982 r. w Zielonej Górze. Po ukończeniu szkoły średniej zdał egzaminy na studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie tam ostatecznie podjął naukę zwieńczoną ukończeniem w 2006 r. studiów na wydziale prawa z oceną bardzo dobrą. W tym samym roku zdał egzamin na aplikację adwokacka, którą odbył pod patronatem wieloletniego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adwokata Krzysztofa Seweryna Szymańskiego. W 2010 r. złożył egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. W następnym roku wspólnie z Krzysztofem Szymańskim założyć spółkę partnerską „Szymański & Kornalewicz”. W tym samym roku powierzono mu funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Nadzorczej Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego. W 2013 r. powierzono mu funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Góra, a od 2015 r. do 2021 r. był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, w której od 2016 r. pełnił funkcję Sekretarza.

Specjalista w zakresie:

 • prowadzeniu sprawach cywilnych i karnych
 • uzyskiwaniu odszkodowań
 • ochronie dóbr osobistych
 • obsłudze jednostek samorządu terytorialnego

Tel. 660 140 357

Adwokat

Aleksandra Walicka-Kotlarska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywała pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adwokata Krzysztofa Szymańskiego. Zarówno studia, aplikację jak i egzamin adwokacki zakończyła z wyróżnieniem.

Specjalista w zakresie:

 • prawa rodzinnego
 • prowadzeniu spraw rozwodowych
 • prowadzeniu spraw gospodarczych
 • obsłudze jednostek samorządu terytorialnego

Tel. 509 034 333

Adwokat

Małgorzata Bąk

Swoją karierę zawodową rozpoczęła już w latach 2002 – 2005, kiedy uczęszczała do polsko - niemieckiego gimnazjum w Neuzelle (Deutsch- polnisches Gymnasium in Neuzelle), gdzie zdobywała praktyczną wiedzę z zakresu języka niemieckiego. W 2010 r. ukończyła studia na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu prawa polskiego i równolegle na Europa Universitat Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z zakresu prawa niemieckiego - zakończone uzyskaniem tytułu L.L M. of german and polish law. W latach 2011-2014 r. odbywała aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Od 2015 r. jest stałym współpracownikiem Kancelarii.

Specjalista w zakresie:

 • prawa cywilnego, a w szczególności prawa lokalowego i gospodarce nieruchomościami
 • obsłudze jednostek samorządu terytorialnego

Tel. 517 807 591

Adwokat

Michał Maj

Ukończył Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, aby następnie studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Po obronie pracy magisterskiej i zdanym egzaminie na aplikację adwokacką rozpoczął praktyczną naukę zawodu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2019 r. wrócił do Zielonej Góry, gdzie kontynuuje aplikację.

Specjalista w zakresie:

 • prawa karnego i cywilnego

Tel. 696 862 010

Adwokat

Damian Kmiecik

Swoja zawodową edukacje rozpoczął w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze, co nie przeszkadzało mu jednocześnie uczęszczać do szkoły muzycznej. Po ukończeniu szkoły średniej postanowił rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Zielonogórskim, które zwieńczył obroną pracy magisterskiej w 2019 r. Po zakończeniu studiów z powodzeniem zdał egzamin na aplikację adwokacką, którą aktualnie odbywa w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze.

Specjalista w zakresie:

 • prawa cywilnego i karnego

Tel. 725 248 388

Kierownik sekretariatu

Edyta Janas-Syska

Do jej obowiązków należy koordynacja pracy prawników. Dba o kontakty z klientami i sprawne funkcjonowanie Kancelarii.

Tel. 602 329 052